ประวัติ จุติพร อรุณโชติ | About

จุติพร อรุณโชติ

จุติพร อรุณโชติ |

มะปราง

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง 176 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram https://www.instagram.com/mymaaprang/

มะปราง จุติพร อรุณโชติ ศึกษาคณะการท่องเที่ยวและ การโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวดรายการ The Face Thailand 2

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด