ประวัติ จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต | About

จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต

จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต |

บูม

  • วันเกิด 8 สิงหาคม 2540
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต ชื่อเล่น บูม เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีผลงานที่ผ่านมา คือ ซีรีส์ “สงครามแย่งผู้ To be continued ตอน ลงเอย”, ซีรีส์ “Bad Romance The Series” เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด