ประวัติ จิระศักดิ์ แสงโชติ | About

จิระศักดิ์ แสงโชติ

จิระศักดิ์ แสงโชติ |

บอย

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

บอย จิระศักดิ์ แสงโชติ เป็นนักแสดงชาวไทย มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ พระอภัยมณี (2002)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

พระอภัยมณี(2002)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด