ประวัติ จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ | About

จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ

จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ |

จิด้า

  • วันเกิด 8 สิงหาคม 2542
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ปทุมธานี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/jida.hi_u/

จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ ชื่อเล่น จิด้า เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาอนุบาลจากโรงเรียนโชคชัยรังสิต ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ระดับมัธยม 15 จาก โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระดับมัธยม 6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BJM) เริ่มเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันในรายการ “MBO The Idol Game หน้าใหม่ พร้อมเกิด”

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด