ประวัติ จารุวรรณ ปัญโญภาส | About

จารุวรรณ ปัญโญภาส

จารุวรรณ ปัญโญภาส |

แมว

  • วันเกิด 15 กันยายน 2486
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ สุพรรณบุรี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

คุณแมว จารุวรรณ ปัญโญภาส มีพี่น้อง 4 คน เป็นคนสุดท้อง จบระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนนเรศวรวิทยาลัย มีคู่สมรสคือ โกวิท โชติรส และมีบุตรสาวหนึ่งคน คือ หมิว ลลิตา ปัญโญภาส เธอเคยเป็นนางงาม ร.ส.พ. และมิสฮอนด้า ปี 2509

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ความสุขของกะทิ(2009)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด