ประวัติ จรูญ วรรธนะสิน | About

จรูญ วรรธนะสิน

จรูญ วรรธนะสิน |

แป๊ก

  • วันเกิด 10 ธันวาคม 2481
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ประธานกรรมการ บริษัท สตูดิโอกรุงเทพ จำกัด ธุรกิจให้เช่าโรงถ่ายและเช่าใช้อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ ผลงาน เขียนบทโฆษณาในแผนกโฆษณา และเป็น Film & Radio Manager ของ บริษัทลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการรุ่นแรกร่วมก่อตั้ง บริษัท เอส.เอส.ซี แอนด์ บี. ลินตาส (ประเทศไทย) จำกัด (Ammiratit Puris Lintas ในปัจจุบัน) เป็น Director และ Associate Board Director ก่อนจะลาออก ตั้ง บริษัท เอ.วี.คร้าฟท์ โปรดักชั่น จำกัด เมื่อปี 2524 ทำหน้าที่บริหาร เขียนบท กำกับ ตัดต่อ ฯลฯ ภาพยนตร์โฆษณา สารคดี ละครสั้นในโทรทัศน์ ช่วงรุ่งโรจน์ที่สุด ๆ ต้องถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาเฉลี่ย 4050 เรื่องต่อปี อยู่เบื้องหลังรางวัล Tact Award ร่วมกับเอเยนซี่ไม่น้อยกว่า 4 รางวัล เคยเป็นกรรมการทั่วไปและฝ่ายวิชาการของสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย หลายสมัย เคยเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายวิชาการทำโฆษณาและภาพยนตร์โฆษณาในสมาคม และตามมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ต่าง ๆ หลายปี เป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์โฆษณา Tact Award ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน เคยเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์แห่งชาติหลายสมัย เคยเป็นกรรมการกลาง สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ หลายปี เคยเป็นกรรมการและเลขานุการ สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

สนิมสร้อย(2003)

เชอรี่ แอน(2001)

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

เชอรี่ แอน(2001)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด