ประวัติ จตุพล ชมภูนิจ | About

จตุพล ชมภูนิจ

จตุพล ชมภูนิจ |

เชน, อาจารย์เชน

  • วันเกิด 13 ธันวาคม 2504
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

จตุพล ชมภูนิช (เชน หรือ อาจารย์เชน) เป็นนักแสดง วิทยากรและนักพูด เริ่มต้นการเป็นนักพูดตั้งแต่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมปรายศรัย อภิปราย หรือโต้วาทีต่าง ๆ ต่อมาได้รับเชิญชวนจาก วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์ ให้เข้าสู่การเป็นนักพูดในรายการเวทีวาที ทางช่อง 9 ของ บริษัท ภาษรโปรดักชั่น ของกรรณิกา ธรรมเกษร ปัจจุบัน เป็นวิทยากรประจำรายการตีสิบ ทางช่อง 3 สถานะครอบครัวสมรสแล้ว การศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเทพลีลา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผลงานที่ผ่านมา จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่1) ตอน ฮาน็อตหลุด ช้างก็ฉุดไม่อยู่ ปี 2540 ณ ศูนย์ประชุมเมืองไทย จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่2) ตอน ฮาก๊ากก๊าก รัก กุ๊กกิ๊ก กุ๊กกิ๊ก ปี 2541 ณ โรงละครกรุงเทพ จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่3) ตอน ฮาหยดติ๋ง ขำกลิ้งกำลังดี อย่างนี้ใช่เลย ปี 2542 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่4) ตอน ฮามิลลิเนี่ยม ปี 2543 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่5 ตอน ฮาโคลนนิ่ง ปี 2544 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่6) ปี 2545 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง(2017)

ยังไงก็รัก(2007)

ลูกตลกตกไม่ไกลต้น(2006)

ผีหัวขาด 2(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด