ประวัติ คาเอเดะ อาโอโนะ | About Kaede Aono

คาเอเดะ อาโอโนะ

คาเอเดะ อาโอโนะ | Kaede Aono

  • วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2535
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

ติดตาม Instagram

คาเอเดะ อาโอโนะ เป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ High Kick Angels (2014) and Crisis: Koan Kido Sôsatai Tokusohan (2017)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Asura Girl(2017)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด