ประวัติ คัตยา วอน การ์เนียร์ | About Katja von Garnier

คัตยา วอน การ์เนียร์

คัตยา วอน การ์เนียร์ | Katja von Garnier

  • วันเกิด 15 ธันวาคม 2509
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ไวซ์บาเดน ประเทศเยอรมนี

ติดตาม Instagram

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

Blood and Chocolate(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด