ประวัติ คอนชาตา เฟอร์เรลล์ | About Conchata Ferrell

คอนชาตา เฟอร์เรลล์

คอนชาตา เฟอร์เรลล์ | Conchata Ferrell

  • วันเกิด 28 มีนาคม 2486
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Krampus(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด