ประวัติ คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา | About

คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา |

คลาวเดีย

  • วันเกิด 12 พฤศจิกายน 2522
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

คลาวเดีย จักรพันธุ์ มัซเซ็ตติ เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย เป็นบุตรสาวคนเดียวของอัลโด มัซเซ็ตติ ชาวอิตาลี กับ หม่อมราชวงศ์จันทิรา จักรพันธุ์ เป็นหลานตาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผู้มีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศด้านการประพันธ์เพลง มารดาของเธอนั้นสำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนบิดาของเธอเองก็เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ ด้วยทางครอบครัวสนับให้เรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางด้าน เปียโน ทฤษฎีการดนตรี นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากลประเภทต่าง ๆ เช่น บัลเล่ต์ แจ๊ซ แท็พ แร็พ ตลอดจนการขับร้องเพลงและการเดินแบบ จากสถาบันและครูต่าง ๆ จนเธอ ได้เริ่มออกแสดงต่อหน้าสาธารณชนทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2534 ขณะอายุ 12 ปี และนับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ชื่อเสียงของเธอก็เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะมีผลงานโฆษณา ถ่ายแบบแฟชั่นในนิตยสาร แสดงแฟชั่นโชว์ แสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และเป็นพิธีกรในรายการต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์ กองร้อย 501 ริมแดง (2536), ผู้หญิง 5 บาป (2545), ยังบาว (2556) เป็นต้น ปัจจุบันคลาวเดีย ได้สมรสแล้วกับอรรคพร วิจิตรานนท์ โดยได้รับพระราชทานน้ำสังข์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 และได้เข้าสู่ประตูวิวาห์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม แต่หลังจากที่แต่งงานกันได้ 3 ปีกว่า ก็อย่าร้างกันไป การศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ผู้หญิง 5 บาป(2002)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด