ประวัติ คริสเตียน ไอเซห์ | About Christian Isaiah

คริสเตียน ไอเซห์

คริสเตียน ไอเซห์ | Christian Isaiah

  • วันเกิด 15 ธันวาคม 2550
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

คริสเตียน ไอเซห์ เขาเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา คือ 21 Bridges

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

21 Bridges(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด