ประวัติ คริสตา สแตดเลอร์ | About Krista Stadler

คริสตา สแตดเลอร์

คริสตา สแตดเลอร์ | Krista Stadler

  • วันเกิด 15 สิงหาคม 2485
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Krampus(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด