ประวัติ คมกริช อินทรสุวรรณ | About

คมกริช อินทรสุวรรณ

คมกริช อินทรสุวรรณ |

ต้น

  • วันเกิด 7 มิถุนายน 2514, เสียชีวิต 10 สิงหาคม 2555
  • ส่วนสูง 180 ซ.ม.
  • เกิดที่ ราชบุรี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผู้พันต้น หรือ พ.ท.คมกริช อินทรสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2514 เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัว อินทรสุวรรณ จากจำนวน 2 คน จบการศึกษาจาก ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (ตท.32) จปร.43 ตำแหน่งปัจจุบัน รับราชการที่กองพันทหารราบ 11 กรุงเทพมหานคร ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 23, ร้องเพลงประกอบละคร, ร่วมแสดงในละครชุดชีวิตจริง 84000 และ ละครเทิดพระเกียรติแด่ทหารกล้า ผู้พันต้นได้เสียชีวิตในวัยเพียง 41 ปี จากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อเวลา 12.59 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2555 หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่นาน

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ตอน ยุทธหัตถี (2014)

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ตอน ศึกนันทบุเรง(2011)

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ตอน ยุทธนาวี(2011)

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ตอน ประกาศอิสรภาพ(2007)

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 ตอน องค์ประกันหงสา(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด