ประวัติ คงคิด วิเศษศิริ | About

คงคิด วิเศษศิริ

คงคิด วิเศษศิริ |

คิด

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

คงคิด วิเศษศิริ ชื่อเล่น คิด จบการศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด