ประวัติ กานดา วิทยานุภาพยืนยง | About

กานดา วิทยานุภาพยืนยง

กานดา วิทยานุภาพยืนยง |

เน็ท

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Beauty and the Beast(2017)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด