ประวัติ กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ | About

กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์

กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ |

กัง

  • วันเกิด 6 มกราคม 2538
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/Gung_kunpong/

กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ ชื่อเล่น กัง จบการศึกษาจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น TU Cheerleader รุ่น 71 รวมถึงเป็นหนึ่งในบ้าน Conversation Thailand และยังเป็นผู้คว้ารางวัล สุดยอดหนุ่มโสดในฝัน 2018 (The Cleo 50 Most Eligible Bachelors 2018) อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด