ประวัติ กษิดิศ กฤตพิทยาเวช | About

กษิดิศ กฤตพิทยาเวช

กษิดิศ กฤตพิทยาเวช |

ภีม

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ตุ๊กแกรักแป้งมาก(2014)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด