ประวัติ กฤษดา สัจจกุล | About

กฤษดา สัจจกุล

กฤษดา สัจจกุล |

แต้

  • วันเกิด 2 ตุลาคม 2513
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนทรัลมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการทำงาน ผู้ช่วย ส.ส. เขตดุสิต ของ ส.ส.ธวัชชัย สัจจกุล เป็นผู้ติดต่อประสานงานและดูแลพื้นที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อต่อต้านยาเสพติด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร กรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ธิดาช้าง(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด