ประวัติ กฤษณะ ลาดพันนา | About

กฤษณะ ลาดพันนา

กฤษณะ ลาดพันนา |

ตอง

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

เป็นลูกชายของ กฤติยา ลาดพันนา หรือ พันนา ฤทธิไกร

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด