ประวัติ กฤษฎา จันทร์โอทาน | About

กฤษฎา จันทร์โอทาน

กฤษฎา จันทร์โอทาน |

เอ็ม

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

สีดา(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด