ประวัติ กรภัทร์ ทั่งศรี | About

กรภัทร์ ทั่งศรี

กรภัทร์ ทั่งศรี |

ใหญ่

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

Who(2020)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด