ประวัติ กมนัช ตันติวิชิตเวช | About

กมนัช ตันติวิชิตเวช

กมนัช ตันติวิชิตเวช |

เจินเจิน

  • วันเกิด 27 ธันวาคม 2536
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

หนึ่งใจ..เดียวกัน(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด